Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Jakość wody

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz MiG Sobótka
data wpływu: 2021-04-30, data przekazania: 2021-04-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz MiG Sobótka

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-05-25