Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa stała 2018-11-20 I/4/18
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-20 I/4/18
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-20 I/4/18
Komisja Spraw Obywatelskich stała 2018-11-20 I/4/18
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu stała 2018-11-20 I/4/18