Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr I/4/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Irena Gajewska członek
Marek Juraszek 0przewodniczący Klub Radnych "SKUTECZNI"
Waldemar Karczewski członek
Paweł Ladra 1 wiceprzewodniczący
Ryszard Saltarski członek Klub Radnych "SKUTECZNI"