Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Sobótka

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr I/4/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

- oświaty i wychowania,

- kultury i sztuki,

- kultury fizycznej i sportu,

- turystyki i wypoczynku,

- ochrony zdrowia,

- pomocy i opieki społecznej,

- promocji gminy i współpracy z zagranicą

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Irena Gajewska 0przewodniczący
Andrzej Kociński członek
Paweł Ladra członek
Lidia Sączawa członek
Aleksander Łężniak 1 wiceprzewodniczący