Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Sobótka

Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr I/4/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

- budżetu gminy,

- inwestycji, budownictwa i remontów,

- gospodarki komunalnej,

- zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną,

- utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej,

- handlu, targowisk,

- rolnictwa i leśnictwa,

- gospodarki ziemią i ochrony użytków rolnych,

- zaopatrzenia wsi w wodę, kanalizację, oczyszczanie ścieków sanitarnych,

- wysypisk,

- ochrony środowiska,

- planowania przestrzennego.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Chrzan członek Klub Radnych "SKUTECZNI"
Iwona Czyż członek
Irena Gajewska członek
Edyta Hajdamowicz 0przewodniczący
Marek Juraszek członek Klub Radnych "SKUTECZNI"
Rafał Kotwica członek
Marzena Podeszwa członek
Lidia Sączawa członek
Ryszard Saltarski członek Klub Radnych "SKUTECZNI"
Danuta Szczęch - Drozd 1 wiceprzewodniczący
Aleksander Łężniak członek