Przejdź do treści

Romuald Filipczak

Zdjęcie: Romuald Filipczak
Zdjęcie: Romuald Filipczak

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
10, zdobyte głosy: 79
Klub
"Dla Sobótki"
Kontakt rfilipczak@sobotka.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa stała 2024-05-07
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-10 08:04:54 Uchwała w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących 1. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-05-10 08:06:12 Uchwała w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce. 1. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-03 09:03:44 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 7 maja 2024 r. 2. sesja Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 3 czerwca 2024 roku za
2024-06-03 09:15:07 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2024-2036 2. sesja Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 3 czerwca 2024 roku za
2024-06-03 09:31:56 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2024 r. 2. sesja Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 3 czerwca 2024 roku za
2024-06-03 09:38:01 Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego. 2. sesja Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 3 czerwca 2024 roku za
2024-06-03 09:40:17 Uchwała w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce do dokonywania czynności w poleceniu wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce. 2. sesja Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 3 czerwca 2024 roku za
2024-06-03 10:22:20 Zmiana porządku obrad poprzez wycofanie projektu uchwały dotyczącej wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka 2. sesja Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 3 czerwca 2024 roku za
2024-06-27 09:29:48 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 3 czerwca2024 r. 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 10:22:03 Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza MiG Sobótka. 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 10:45:52 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 11:01:51 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 11:32:36 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2024-2036 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 11:39:18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2024 r. 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 11:41:39 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice (ul. Św. Floriana). 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 11:43:44 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice (ul. Sielska). 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 11:45:59 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Sobótka. 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 11:48:59 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025. 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 11:56:04 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka. 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 12:08:23 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 12:12:55 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady. 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 12:16:53 Uchwała zmieniająca uchwałę nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 12:20:06 Uchwała w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” w Sobótce z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Sobótka. 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 12:21:23 Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce. 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 12:32:18 Uchwała w sprawie powołania oraz odwołania członków stałych komisji i zmiany uchwały Nr I/4/24 w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce. 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-27 12:28:37 Wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sobótce 3. sesja Rady Miejskiej w Sobótce wstrzymujący się