Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zadanie "Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce"

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz MiG Sobótka
data wpływu: 2020-05-28, data przekazania: 2020-05-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Saltarski radny Klub Radnych "SKUTECZNI"

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-06-12