Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Sobótka

Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr I/4/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Kontrolowanie działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Chrzan członek Klub Radnych "SKUTECZNI"
Iwona Czyż członek
Waldemar Karczewski 0przewodniczący