Przejdź do treści

Szymon Pacholuk

Zdjęcie: Szymon Pacholuk
Zdjęcie: Szymon Pacholuk

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
15, zdobyte głosy: 138
Klub
"Dla Sobótki"
Dyżury
Kontakt spacholuk@sobotka.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa stała 2024-05-07
2 Komisja Spraw Obywatelskich stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-10 08:04:54 Uchwała w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących 1. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-05-10 08:06:12 Uchwała w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce. 1. sesja Rady Miejskiej w Sobótce za
2024-06-03 09:03:43 Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 7 maja 2024 r. 2. sesja Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 3 czerwca 2024 roku za
2024-06-03 09:14:59 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2024-2036 2. sesja Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 3 czerwca 2024 roku za
2024-06-03 09:32:01 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2024 r. 2. sesja Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 3 czerwca 2024 roku za
2024-06-03 09:38:05 Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego. 2. sesja Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 3 czerwca 2024 roku za
2024-06-03 09:40:17 Uchwała w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce do dokonywania czynności w poleceniu wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce. 2. sesja Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 3 czerwca 2024 roku za
2024-06-03 10:22:21 Zmiana porządku obrad poprzez wycofanie projektu uchwały dotyczącej wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka 2. sesja Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 3 czerwca 2024 roku za