Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Lokalizacja placu targowego

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz MiG Sobótka
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Saltarski radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-03-13