Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ponowiona interpelacja w sprawie wody

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz MiG Sobótka
data wpływu: 2021-06-07, data przekazania: 2021-06-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz MiG Sobótka

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-06-21