Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zadanie "Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce"

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz MiG Sobótka
data wpływu: 2020-07-22, data przekazania: 2020-07-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Saltarski radny Klub Radnych "SKUTECZNI"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz MiG Sobótka

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2020-08-05