Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na Os.Robotniczym w Sobótce

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz MiG Sobótka
data wpływu: 2020-09-14, data przekazania: 2020-09-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Saltarski radny Klub Radnych "SKUTECZNI"

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza MiG

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2020-09-28