Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Sobótka

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na Os.Robotniczym w Sobótce

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz MiG Sobótka
data wpływu: 2020-09-14, data przekazania: 2020-09-14

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Saltarski radny Klub Radnych "SKUTECZNI"

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza MiG

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2020-09-28