Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Relacjaz sesji w Kurierze Sobóckim, konstrukcja budżetu gminy

Numer: 8, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz MiG Sobótka
data wpływu: 2021-02-25, data przekazania: 2021-02-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Saltarski radny Klub Radnych "SKUTECZNI"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz MiG Mirosław Jarosz

Wydział merytoryczny: Referat Oświaty i Promocji, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2021-03-09